menu

séria kresieb z rokov 1997-1998, ktoré obsahujú základné kompozičné riešenia objavujúce sa v následnej tvorbe v rôznych stupňoch abstrahovania.