menu

Človek a krajina, je najrozsiahlejším cyklom z obdobia druhej polovice 80 –
tých rokov. Vyjadruje previazanosť človeka s krajinou v spomienkach na prežité
detstvo na Záhorí.
Silnou inšpiráciou bolo ilustrovanie knihy od autora Štefana Moravčíka:
Sedliaci /próza nás hriešnych/ tiež rodák zo Záhoria.