menu

Vojnové utrpenia 1970 1972

Cyklus kresieb kombinovane techniky
V extáze citového zaujatia obnažujú mystérium ľudskych osudov hrôzy vojnových katakliziem, plných absurdity zúfalstva a bezpredmetnej krutosti.

* Juríčková Božena : monografia-Bohumil Bača, tvorba & škola dizajnu rok 2007