menu

Ilustrácie ku knihe významného slovenského spisovateľa Moravčíka Štefana: Sedláci (próza nás hriešnych), Bratislava, smena, 1988.

Hutné, vnútornou drámou i expresiou výrazu nabité ceruzkové ilustrácie, farebné
i čiernobiele, celostranové aj dvojstranové, sú komponované na princípe hustej kresbovej siete,
impulzívnej šrafúry, vitálnych a prudkých vibrácií najmä farebnej čiary. Čiara definuje veľký
fragmentárny tvar, viacnásobne vrstvená tiež ho plasticky modeluje, dynamickým gestom
rukopisu posúva do pocitovo zakódovanej sústavy. Ako koncentrované výtvarné zhmotnenie
poetického Moravčíkovho slovoradia súzvučí s ním v jeho eruptívnosti, údernosti aj básnivosti,
vo vrúcnosti dôverného svedectva o tradícii odchádzajúceho sveta.*

*Juríčková Božena: monografia-Bohumil Bača, tvorba & škola dizajnu, rok 2007