menu

Reminiscencie
Okupácia 1968
Výstava bača-fegl 1970 Galéria Mladých Bratislava

Bača : kresbový, maliarsky a sochársky cyklus „pamätníky“ : spontánna reakcia na represívne udalosti z leta 1968 je ilustráciou zložitých pocitov súčasníka a citlivého umelca, bezbrannosti, neistoty, politickej a sociálnej beziluzie *

Fegl: séria inštalácii ako jedna z posledných voľných kreatívnych prezentácií pred nástupom normalizácie v 70-rokoch

Grafická úprava katalógu Jozef Gális
Foto: Pavol Blažu

*Juríčková Božena: monografia-Bohumil Bača, tvorba & škola dizajnu, rok 2007