menu

Biografia
1943
Narodil sa 28. marca v Plaveckom Mikuláši na záhorskom Podhorí. Otec Vojtech, mlynár, pochádzal z obce Petrůvka v okolí Luhačovíc, matka Emília (rod. Grofová) z Jablonice, spolu vychovali 8 detí.
V tom istom roku sa rodina presťahovala do Kútov, kde otec pracoval v starobylom Polákovom mlyne.

1955
Predčasne zomrela matka; starostlivosťou ju čiastočne nahrádzala sestra Milka.
Rodina presídlila do inej záhorskej obce - Gbelov; otec tu od roku 1952 pracoval v podniku Nafta.


1957 - 1961
Študuje na grafickom odbore Školy umeleckého priemyslu v Bratislave (pedagóg Miroslav Fikari).

1961 – 1962
Zostáva v Bratislave pracovať ako reklamný grafik.

1962 – 1968
Študuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Prvé dva roky v prípravke prof. Ladislava Čemického. Neskôr prechádza na oddelenie monumentálnej maľby a gobelínu k prof. Petrovi Matejkovi.
Sociálnu situáciu si vylepšuje krátkodobou brigádnickou prácou.

1970
Uskutoční prvú samostatnú výstavu v Galérii mladých v Bratislave (spolu s maliarom Františkom Féglom). Kurátorom je Igor Gazdík.
Vystavuje kresbovo-maliarsky cyklus Pamätníky vrátane plastiky.

1970 – 1972
Pedagogicky pôsobí na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici.

1971
Ožení sa s absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislave (v odbore hydrogeológia) Zdenou Žvakovou, ktorá mu je až do súčasnosti trvalou oporou.

1972
Vracia sa s manželkou do Bratislavy. Pôsobí v slobodnom povolaní.
Narodila sa dcéra Bohunka, ktorá neskôr vyštuduje dejiny umenia na Filozofickej fakulte J.A. Komenského v Bratislave a v budúcnosti bude kurátorkou viacerých otcových výstav. V súčasnosti vykonáva funkciu prorektorky pre študijné veci na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

1973
Narodil sa syn Dalibor, ktorý neskôr absolvuje Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave
v ateliéri prof. Jozefa Jankoviča Socha a priestor. V súčasnosti pôsobí ako zástupca riaditeľa pre odborné predmety na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave.
Začína spoluprácu s architektmi pri výtvarnom dotváraní interiérov resp. ojedinele i exteriérov spoločenských priestorov. Monumentálne realizácie pokračujú až do konca 80-tych rokov.

1976
Zomiera otec.
Samostatná výstava v Galérii Cypriána Majerníka v Bratislave; kurátorom je PhDr. Bohumír Bachratý. Vystavuje cykly Metamorfózy a Vojnové utrpenia.

1976 – 1979
Pre nedostatok priestorov pri tvorbe náročných monumentálnych realizácií častejšie sa zdržuje v rodičovskom dome v Gbeloch.

1979 – 1983
Zlepšenie priestorových pracovných podmienok rieši výstavbou ateliéru v Devínskej Novej Vsi.

1982
Vystavuje s priateľmi Bača – Dulanský – Gális – Hološka – Ondriska. Maľba, kresba, grafika, tapiséria v Mestskom agitačnom stredisku v Senici; kurátor PhDr. Bohumír Bachratý.

1984 – 1988
Práca na ilustráciách slovenskej poézie a prózy.

1986
Výstava v kultúrnom dome v Dubnici nad Váhom (spolu s akad. maliarom Jozefom Gálisom); kurátorka Viera Budská. Vystavuje cykly Vzťahy, Človek a Zem.

1987
Výstava vo výstavnej sieni Ladislava Novomeského v Bratislave (spolu s akad. sochárom Milanom Pulíkom); kurátor výstavy PhDr. Bohumír Bachratý. Vystavuje obrazy z cyklov Človek a Zem, Vzťahy.

1988/1989
Na prelome rokov výstava v Záhorskej galérii v Senici; kurátorka Mgr. Božena Adámková. Prvé závažné retrospektívne vystúpenie autora.

1989
Výstava v Dome slovenskej kultúry v Prahe (spolu s akad. sochárom Milanom Pulíkom). Vystavuje obrazy z cyklov Vzťahy, Človek a Zem.

1990
Stáva sa jedným zo zakladajúcich členov výtvarného združenia Art club 60+8.

1991
Výstava v Umeleckej besede slovenskej; kurátor PhDr. Štefan Zajíček. Vystavuje diela z cyklov Pamätníky, Človek a krajina, Veže, Brány.

1992
Retrospektívna výstava v Galerii výtvarného umění v Hodoníne ČR); kurátorka Mgr. Božena Juríčková – Adámková.

1993
Definitívne sa s rodinou sťahuje do vybudovaného rodinného domu s ateliérom v Devínskej Novej Vsi.
Výstava v Galérii Arias α Vanda Gallery v Modre; kurátorka Mgr. Bohunka Bačová. Vystavuje cykly Kríže, Veže, Stĺpy, Brány.

1994
Začína s prípravami na založenie súkromnej umeleckej školy.

1995
Spolu s dvoma spoločníkmi zakladá Súkromnú strednú umeleckú školu v Bratislave so zameraním na disciplíny úžitkovej výtvarnej tvorby.
Na dva roky sa stáva predsedom združenia Art club 60+8.
Výstava v Europazentrum v Grazi (Rakúsko); kurátor PhDr. Ľubomír Novotný. Vystavuje cykly Človek a krajina, Kyvadlá, Brány, Veže .

1996
Menšia výstava vo foyeri Štúdia S v Bratislave; kurátor PhDr. Bohumír Bachratý.
Retrospektívna výstava v Štátnej galérii v Banskej Bystrici, ktorá sledovala vývojovú previazanosť tvorby B. Baču v rokoch 1966 - 1996; kurátorka Mgr. Bohunka Bačová.

1998
Po náročnom trojročnom období konštituovania zriaďuje Súkromnú strednú umeleckú školu dizajnu v Bratislave; pôsobí ako zriaďovateľ a pedagóg.

1999
Stáva sa predsedom Spolku výtvarníkov Slovenska.

2000
V galérii Marat Art v Bratislave realizuje prvú spoločnú výstavu so synom Daliborom; kurátorka Mgr. Bohunka Koklesová - Bačová

2003
Jubilejná výstava v Záhorskej galérii v Senici pri príležitosti 60. výročia narodenia; kurátorka Mgr. Božena Juríčková. Vystavuje abstraktnú tvorbu z cyklu Beztiaž a tvorbu od začiatku 90-tych rokov.
Po tridsiatich rokoch vystavuje spolu so svojimi generačnými súputnikmi zo Záhoria Ivanom Dulanským a Ľudovítom Hološkom v Pálffyho paláci v Bratislave (Zámocká ul.); kurátorka Marta Ruislová.
Samostatná výstava v Pállfyho paláci v Bratislave (Zámocká ul.); kurátorka Mgr. Mária Horváthová. Vystavuje veľkoformátovú maľbu.

2004
Iniciuje a organizuje výstavu Osamelí chodci (Bohumil Bača, Stanislav Balko, Karol Barón, Ivan Dulanský, Vladimír Gažovič, Ľudovít Hološka, Mikuláš Palko, Dušan Pončák) v Pálffyho paláci v Bratislave (Zámocká ul.).

2006
Vzdáva sa funkcie predsedu Spolku výtvarníkov Slovenska.